Emnedag

MenneskeLiv

& ID Psykoterapi

Emnedage - aktiv emnefastlagt vidensdeling!

Emnedage aftales og fastlægges individuelt med efterspørgerne, som indgår fysisk, psykisk og mentalt aktive i en emnefastlagt, fænomenologisk proces, der forløber og tager form over 3 timer, med små aftalte pauser. Kender du nogen du kunne tænke dig at dele et eller flere emner med? så kontakt mig med dit emne. Andre emner kunne være nysgerrighed relationsarbejde, eller at forstå/dele viden om chok/traume, neuroaffektive mekanismer eller nedenstående emner:


'Sindets smidighed skjules i skyggen'.

Emnet sætter lys på ting, mennesker, situationer eller relationer der skaber negative følelser, udelukkelse eller undgåelse. Når det sker kan positive tanker, følelser og gode intentioner ikke flyde frit. 

Tager du emnet op, får du øje på det du selv kan gøre, fordi din forståelse for dine egne skyggesider øges. Det er både et spændende udviklingsarbejde med gemte muligheder der ligger og venter!


Kærlighedssprog - og det at kunne tale dem!

Det her emne  burde stå på skoleskemaet, så mennesker bærer viden om det at udtrykke sig, med sig gennem livet. At dele emnet med andre vil øge din bevidsthed på udtryksformer, behov og hvad mangel på kærlighedssprog gør ved mennesker.


Kig på egne forsvarsmekanismer - dermed andres :-)

Emnet tager udgangspunkt i Alexander Lowens viden om menneskers sunde og nødvendige måde at passe på sig selv. Det handler om de forsvarsmekanismer vi anvender i relationer, fordi hjertet ikke vil såres. Tove Hvids Kroppens Fortællinger inddrages som udgangspunkt for  forståelse af forsvarsmekanismens fysiske præg i mennesker. Det er både sjov og alvorlig viden :-)