Supervision

Supervision

Supervision er typisk omkring arbejdsopgaver, kollegialt samarbejde eller uønskede arbejdssituationer.


Supervision er at få øje på det personlige udviklingspotentiale i fx job, men også i mange af livet overvejelser og valg.


Supervision foregår i øjenhøjde med dig som aktiv medspiller!


Supervision kan være individuelt, men også i mindre grupper med fx kolleger, i idrætsforeninger eller på ledelsesplan.

MenneskeLiv

& ID Psykoterapi